Văn hóa và xã hội Nhật Bản — noi tieng

Tại sao người Nhật ứng phó tốt trước thiên tai?

Tại sao người Nhật ứng phó tốt trước thiên tai?

window.dicnf = {};(function(){window.viewReq=[];function b(a){var c=new Image;c.src=a.replace("&","&");viewReq.push(c)}function d(a){fetch(a,{keepalive:!0,credentials:"include",redirect:"follow",method:"get",mode:"no-cors"}).catch(function(){b(a)})}window.vu=function(a){window.fetch?d(a):b(a)};}).call(this);vu("https://securepubads.g.doubleclick.net/pcs/view?xai\x3dAKAOjstkeCWKxboZ5iNmJlWvagPkH4Lw2hDhI6ia3NfDWjgz2z0iLqD1__FzGJ4_gKjCcramJVoMU-50haHe7mm_q4BCezdfuJlejUwkN3bXn6VvhqtL-N3yKkoUsmpRmVQ9upjy0G5dP3Gw3HJ0sxebfxtJXngJpK_h5-5glisqR5NIBf5TAPJR0MEzIRxZVeYLPLI0xiqa09OQGy6wYhZS-xsglIQ8oqi6G1Yi3TDcxbDvcEfDsm0iIo4yK35cRnZ32rdZ1u98-_9rg6MFeV7_xD2Pw_FVQCw\x26sai\x3dAMfl-YTGi6cpdJNnjFSHT4xXLihLsvrT1w2uF-VYD8Tb3PTMpaEPfLKxHpcbYe6q-jVUavv11PGexwXpvLXwDOpQyg5PkHQNqJpancnvdk3efpLz1AT4Mr-T4EJdp26Z44HyEdUPwA\x26sig\x3dCg0ArKJSzM22v1xaV85fEAE\x26urlfix\x3d1\x26adurl\x3d")TTO - Có thể tìm nguyên nhân ở hai yếu tố là hệ thống xã hội và nền giáo dục dân chủ, khoa học...

25
Tháng 12 2019
0 bình luận
Khám phá thế giới tinh thần của người Nhật Bản (II)

Khám phá thế giới tinh thần của người Nhật Bản (II)

恩(on-Ân)Là nghĩa vụ, bổn phận có tính tâm lí và xã hội diễn ra khi nhận được từ ai đó cái gì. Từ ngữ này ra đời từ xã hội...

09
Tháng 7 2019
0 bình luận
Cuộc sống hiện đại ở  Nhật Bản

Cuộc sống hiện đại ở Nhật Bản

Thiếp chúc mừng năm mới (年賀状)Nó thường có tấm hình biểu thị con giáp của năm đó và được gửi sao cho đến tay người nhận đúng vào ngày mùng...

07
Tháng 7 2019
0 bình luận
Người Nhật lãng du qua 3 tôn giáo trong 10 ngày

Người Nhật lãng du qua 3 tôn giáo trong 10 ngày

Từ thượng tuần  tháng 12 cho đến tết người Nhật đã tham gia vào sinh hoạt của ba tôn giáo khác nhau. Khi tháng 12 bắt đầu,  các cây Giáng...

05
Tháng 7 2019
0 bình luận