Văn hóa và xã hội Nhật Bản — tiếng Nhật

Vô thường và

Vô thường và "ma"

無常(Vô Thường)Là một trong những thế giới quan quan trọng nhất của Phật giáo. Nó là khái niệm chỉ sự luân hồi của linh hồn rằng vật nào rồi cũng...

09
Tháng 7 2019
0 bình luận