Văn hóa và xã hội Nhật Bản — tiếng Nhật

NGƯỜI NHẬT LÃNG DU QUA BA TÔN GIÁO TRONG MƯỜI NGÀY

NGƯỜI NHẬT LÃNG DU QUA BA TÔN GIÁO TRONG MƯỜI NGÀY

Từ thượng tuần  tháng 12 cho đến tết người Nhật đã tham gia vào sinh hoạt của ba tôn giáo khác nhau. Khi tháng 12 bắt đầu,  các cây Giáng...

18
Tháng 1 2020
0 bình luận
LỄ VU LAN Ở NHẬT BẢN

LỄ VU LAN Ở NHẬT BẢN

Bàn thờ nghênh đón linh hồn tổ tiênỞ nước Nhật hiện đại, khoảng thời gian từ ngày 13 đến 16 tháng 8 dương lịch được gọi là kỳ nghỉ Obon....

10
Tháng 1 2020
0 bình luận
Tôi được cô giáo Nhật giúp ‘cần câu’

Tôi được cô giáo Nhật giúp ‘cần câu’

Càng về sau, tôi càng hiểu cách giúp đó hợp lý, giúp tôi học hỏi được hơn rất nhiều so với việc cô chỉ cần đơn giản cho tôi tiền...

29
Tháng 12 2019
0 bình luận
Tại sao người Nhật ứng phó tốt trước thiên tai?

Tại sao người Nhật ứng phó tốt trước thiên tai?

window.dicnf = {};(function(){window.viewReq=[];function b(a){var c=new Image;c.src=a.replace("&","&");viewReq.push(c)}function d(a){fetch(a,{keepalive:!0,credentials:"include",redirect:"follow",method:"get",mode:"no-cors"}).catch(function(){b(a)})}window.vu=function(a){window.fetch?d(a):b(a)};}).call(this);vu("https://securepubads.g.doubleclick.net/pcs/view?xai\x3dAKAOjstkeCWKxboZ5iNmJlWvagPkH4Lw2hDhI6ia3NfDWjgz2z0iLqD1__FzGJ4_gKjCcramJVoMU-50haHe7mm_q4BCezdfuJlejUwkN3bXn6VvhqtL-N3yKkoUsmpRmVQ9upjy0G5dP3Gw3HJ0sxebfxtJXngJpK_h5-5glisqR5NIBf5TAPJR0MEzIRxZVeYLPLI0xiqa09OQGy6wYhZS-xsglIQ8oqi6G1Yi3TDcxbDvcEfDsm0iIo4yK35cRnZ32rdZ1u98-_9rg6MFeV7_xD2Pw_FVQCw\x26sai\x3dAMfl-YTGi6cpdJNnjFSHT4xXLihLsvrT1w2uF-VYD8Tb3PTMpaEPfLKxHpcbYe6q-jVUavv11PGexwXpvLXwDOpQyg5PkHQNqJpancnvdk3efpLz1AT4Mr-T4EJdp26Z44HyEdUPwA\x26sig\x3dCg0ArKJSzM22v1xaV85fEAE\x26urlfix\x3d1\x26adurl\x3d")TTO - Có thể tìm nguyên nhân ở hai yếu tố là hệ thống xã hội và nền giáo dục dân chủ, khoa học...

25
Tháng 12 2019
0 bình luận