Văn hóa và xã hội Nhật Bản — tiếng Nhật

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (IV)

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (IV)

(Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản 1996 23/3-4. )Tác giả: Kuroda ToshioNguyễn Quốc Vương  dịch  từ bản tiếng Anh của Suzanne GAY(Bài báo này được dịch từ bài...

22
Tháng 1 2020
0 bình luận
Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (III)

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (III)

(Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản 1996 23/3-4. )Tác giả: Kuroda ToshioNguyễn Quốc Vương  dịch  từ bản tiếng Anh của Suzanne GAY(Bài báo này được dịch từ bài...

22
Tháng 1 2020
0 bình luận
Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (II)

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (II)

(Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản 1996 23/3-4. )Tác giả: Kuroda ToshioNguyễn Quốc Vương  dịch  từ bản tiếng Anh của Suzanne GAY(Bài báo này được dịch từ bài...

22
Tháng 1 2020
0 bình luận
Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (I)

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (I)

XÃ HỘI CHẾ ĐỘ TRANG VIÊN VÀ PHẬT GIÁO(Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản 1996 23/3-4. )Tác giả: Kuroda ToshioNguyễn Quốc Vương  dịch  từ bản tiếng Anh của...

22
Tháng 1 2020
0 bình luận