Văn hóa và xã hội Nhật Bản — noi tieng

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (III)

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (III)

(Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản 1996 23/3-4. )Tác giả: Kuroda ToshioNguyễn Quốc Vương  dịch  từ bản tiếng Anh của Suzanne GAY(Bài báo này được dịch từ bài...

22
Tháng 1 2020
0 bình luận
Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (II)

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (II)

(Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản 1996 23/3-4. )Tác giả: Kuroda ToshioNguyễn Quốc Vương  dịch  từ bản tiếng Anh của Suzanne GAY(Bài báo này được dịch từ bài...

22
Tháng 1 2020
0 bình luận
Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (I)

Xã hội chế độ trang viên và Phật giáo (I)

XÃ HỘI CHẾ ĐỘ TRANG VIÊN VÀ PHẬT GIÁO(Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản 1996 23/3-4. )Tác giả: Kuroda ToshioNguyễn Quốc Vương  dịch  từ bản tiếng Anh của...

22
Tháng 1 2020
0 bình luận
Vương pháp và Phật pháp (2)

Vương pháp và Phật pháp (2)

Tạp chí nghiên cứu Tôn giáo Nhật Bản số 23 tháng 3, 4 năm 1996Tác giả Kuroda ToshioDịch sang tiếng Anh bởi Jacqueline I.StoneNguyễn Quốc Vương dịch sang tiếng Việt.Bài...

20
Tháng 1 2020
0 bình luận