Phía sau tên họ của người Nhật


Nhật Bản có số lượng họ nhiều hơn so với các quốc gia khác. Có khoảng 240 ngàn họ ở Nhật Bản. Vào ngày 19 tháng 9 năm 1870 ( năm Minh Trị thứ ba) chính phủ Minh Trị đã đề ra đạo luật quy định người dân phải có tên họ đầy đủ( 平民苗字必称).

Luật này bắt mọi người phải tự đặt ra họ cho chính mình. Trước đó, trong thời đại võ sĩ chỉ có một số ít thương nhân, nông dân được phép có họ. Những người bình thường chỉ có tên mà thôi. Mọi người gọi nhau bằng tên và kèm them tên nơi họ sống .

Mười họ phổ biến nhất Nhật Bản là Sato, Suzuki, Takahashi, Tanaka, Watanabe, Ito, Yamamoto, Nakamura, Kobayashi, Kato(佐藤、鈴木、高橋、田中、渡辺、伊藤、山

本、中村, 小林、加藤).

Họ Sato vốn phổ biến nhất cũng chỉ có 1.6% dân số dùng.

Trong số 10 họ kể trên có ba họ sử dụng chữ Hán 藤 đọc là Fuji hay Tou. Điều này nói rằng những người đó có nguồn gốc từ dòng họ Fujiwara (藤原) đã từng đóng vai trò trung tâm trong xã hội quý tộc từ thời kì Heian( từ cuối thế kỉ 8 đến thời Edo).

 Nguyễn Quốc Vương tổng hợp từ báo Nhật