Người Nhật cũng không tự tin khi dùng kính ngữ

Trong khi số lượng những người nước ngoài học tiếng Nhật tăng lên thì người Nhật cũng gặp rắc rối với tiếng Nhật và sách tiếng Nhật bán rất chạy.

 

Điều này ở một góc độ nào đó chứng minh rằng người Nhật cũng không dùng tiếng Nhật chuẩn. Trong cuộc điều tra của Vụ văn hóa ( 文化庁) mang tên “Điều tra về quốc ngữ” tiến hành năm 2004 thì 81.1% số người trả lời rằng việc sai sót trong dùng kính ngữ đang tăng lên, 37.11% cảm thấy không tự tin trong việc dùng kính ngữ.

 

Đối với câu hỏi “ Bạn thường mắc những lỗi gì?”

55.2% trả lời “các từ kính ngữ, các từ chỉ sự khiêm tốn, lịch sự”

51.1% trả lời là “ không dùng kính ngữ kể cả trong trường hợp cần thiết”.

Điều ấy nói lên khó khăn đối với người nước ngoài học tiếng Nhật.

 

 Nguyễn Quốc Vương dịch từ Hiragana Times số 228 tháng 10 năm 2005