Người dân ở địa phương nào của Nhật Bản hạnh phúc nhất?


 

Kết quả là người dân tỉnh Fukui trở thành những người “Hạnh phúc nhất Nhật Bản”. Giáo sư Đại học viện đại học Housei Sakamoto Koji vào ngày mùng 9 đã công bố “kết quả nghiên cứu về độ hạnh phúc của 47 đô đạo phủ tỉnh”. Ba tỉnh đứng đầu là Fukui, Toyama, Ishikawa-những tỉnh thuộc khu vực Kitariku. Đứng bét là Osaka.

Giáo sư Sakamoto và phòng nghiên cứu đã tiến hành điều tra và lượng hóa “độ hạnh phúc” chứ không phải là chỉ số về kinh tế hay sản xuất. Ông đã số hóa 40 chỉ số như tỉ lệ sinh, thời gian lao động, tuổi thọ trung bình và đưa ra thứ tự xếp hạng 47 đô đạo phủ tỉnh từ số điểm tổng hợp. Các tỉnh đứng đầu có điểm chung là có dân số dưới 2, 5 triệu người và ngành công nghiệp thứ hai chiếm tỉ lệ cao.

Osaka-nơi “cần phải cải cách tất cả các lĩnh vực” mặc dù có được điểm cao ở thời gian nghỉ ngơi dài nhưng tuổi thọ bình quân ngắn và tỉ lệ nhà trẻ cố định thấp, số tội phạm hình sự cao đã làm suy giảm vị trí.

Tuy nhiên giáo sư Sakamoto khẳng định “đô hạnh phúc có thể thay đổi bằng nỗ lực của người dân sống ở đó. Mục đích không phải là đưa ra thứ bậc mà tôi muốn đưa ra chính sách để xây dựng địa phương có khả năng nâng cao độ hạnh phúc.

Bảng xếp hạng độ hạnh phúc.

1位 福井  (Fukui)

2  富山 (Toyama)

3  石川 (Ishikawa)

4  鳥取 (Tottori)

5  佐賀 (Saga)

5  熊本 (Kumamoto)

7  長野 (Nagano)

8  島根 (Shimane)

9  三重 (Mie)

10 新潟 (Niigata)

11 滋賀 (Shiga)

12 香川 (Kagawa)

13 岐阜 (Gifu)

14 山梨 (Yamanagi)

14 大分  (Oita)

16 山口 (Yamaguchi)

16 徳島 (Tokushima)

18 広島 (Hiroshima)

19 山形 (Yamagata)

19 静岡 (Shizuoka)

21 愛知 (Aichi)

22 岩手 (Iwate)

22 長崎 (Nagasaki)

24 岡山 (Okayama)

25 群馬 (Gunma)

26 栃木 (Tochigi)

27 福島 (Fukushima)

27 愛媛 (Ehime)

27 宮崎 (Miyazaki)

30 茨城 (Ibaraki)

31 奈良 (Nara)

32 和歌山 (Wakayama)

33 千葉 (Chiba)

33 神奈川 (Kanagawa)

35 鹿児島 (Kagoshima)

36 宮城 (Miyagi)

37 秋田 (Akita)

38 東京 (Tokyo)

39 福岡 (Fukuoka)

40 青森(Aomori)

41 沖縄 (Okinawa)

42 京都 (Kyoto)

43 北海道 (Hokkaido)

44 埼玉 (Saitama)

45 兵庫 (Hyogo)

46 高知 (Kochi)

47 大阪 (Osaka)

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Asahi

http://www.asahi.com/national/update/1109/TKY201111090398.html