HIẾN CHƯƠNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (NHẬT BẢN)

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm thành lập Hiệp hội thư viện trường học toàn quốc năm 1990 tại Đại hội lần thứ 40 chúng tôi quyết định soạn nên hiến chương làm kim chỉ nam thể hiện rõ phương thức hiện tồn của thư viện trường học từ giờ về sau. Tiếp nhận quyết định này, Ủy ban hiến chương đã xây dựng bản thảo, thảo luận ở các phân hội trong đại hội nghiên cứu toàn quốc, thảo luận tại hội thư viện trường học ở các tỉnh, tham khảo ý kiến của những người có học thức để biên soạn và quyết định lựa chọn trong Đại hội toàn thể lần thứ 42.

Hiến chương thư viện trường học này là căn cứ cơ bản nhất khi  tư duy về thư viện trường học từ giờ về sau và nó sẽ trở thành triết lý chung của những người có liên quan tới thư viện trường học. Khi có cơ hội, hãy quay trở lại với hiến chương này và tiếp tục tạo nên thư viện trường học mới.  

Ngày 22 tháng 5 năm 1991

Hiệp hội thư viện trường học

 

Đất nước chúng ta hiện nay đang đứng trước sức ép cải cách hướng tới xã hội học tập suốt đời, xã hội quốc tế hóa, xã hội thông tin cao độ và xã hội coi trọng cá tính. Đi cùng với nó, giáo dục cũng đang đối mặt với vấn đề thực hiện một cuộc chuyển đổi lớn trong thực tế.

Chưa bao giờ việc giáo dục nên năng lực tự thay đổi bản thân, thái độ lý giải đa văn hóa, thừa nhận sự đa dạng về giá trị, năng lực thu thập và phân tích thông tin, thái độ vừa coi trọng ý kiến, lẽ sống của bản thân vừa tôn trọng ý kiến, lẽ sống của người khác lại đặt ra cấp thiết đối với giáo dục như hiện nay. Để làm được điều đó, việc trường học cải cách học tập về mặt cấu tạo, học sinh tự mình phát hiện vấn đề, tìm kiếm thông tin, phát biểu, thảo luận, triển khai học tập biến tri thức thành thứ của mình một cách sáng tạo đã trở thành mệnh đề tối cao. Học tập này chính là việc có được phương pháp tự giáo dục suốt đời và xúc tiến giáo dục nâng cao năng lực tự học.

Một khi giáo dục như thế được triển khai, học tập mang tính chủ thể của trẻ em, học sinh được đảm bảo, thì khi đó trẻ em, học sinh sẽ biết đến niềm vui, sự thú vị của học tập và chắc chắn trường học từ chỗ là nơi phải đến sẽ tái sinh thành nơi muốn đến.

 

Trong thời kì này nếu như vẫn nghĩ giáo dục trường học là học tập nỗ lực nhồi nhét tri thức cho trẻ em, học sinh, định hình bằng kiểm tra mức độ ghi nhớ thì trường học sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của thời đại.

Ngoài ra, tình trạng xa rời đọc sách của trẻ em, học sinh ngày nay rất trầm trọng. Trước đây đọc sách đã giúp nâng cao văn hóa, tìm kiềm niềm vui, cung cấp tất cả thông tin. Do sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông đa dạng, sự hiện đại đã làm cho mức độ phụ thuộc đó suy giảm mạnh. Tuy nhiên, đọc sách lại có chức năng cố hữu mà không một phương tiện truyền thông nào khác có thể thay thế được đó là giáo đục năng lực tư duy và thúc đẩy bản thân thay đổi từ bên trong. Để phát triển chủ nghĩa dân chủ thì việc công dân có tư duy sâu sắc và có trí tuệ là tiền đề. Vì vậy, giáo dục đọc sách là sứ mệnh cơ bản của giáo dục trường học trong xã hội dân chủ.

Thư viện trường học là trung tâm thông tin, trung tâm học tập và cũng là trung tâm đọc sách của trường học. Với tư cách là cơ quan trung tâm trong trường học, thư viện trường học phải phát huy đầy đủ chức năng giáo dục đó. Bởi vì nếu như không có thư viện trường học thì sẽ không thể nào có được sự triển khai giáo dục hiện đại. Phát triển và làm phong phú thư viện trường học là vấn đề khẩn thiết không thể thiếu hiện nay.

Hiệp hội thư viện trường học toàn quốc đã trải qua 40 năm kể từ khi thành lập. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ kiểm điểm lại con đường từ trước đến nay và làm rõ con đường mới mẻ phía trước của thư viện trường học. Chúng tôi đã truy cầu hình ảnh thư viện trường học cần phải có bằng sức mạnh của tổ chức và thể hiện kết quả thảo luận về nó trong Hiến chương thư viện trường học. Trong đại hội toàn thể ngày hôm nay, chúng tôi lựa chọn hiến chương này và thề rằng sẽ liên tục nỗ lực không ngừng để thực hiện những điều quy định trong hiến chương đó.

 

Triết lý

 1. Thư viện trường học, thông qua các hoạt động như thu thập, sắp xếp, cung cấp tài liệu mà nỗ lực cho việc làm phong phú, phát triển giáo dục trường học cũng như kế thừa và sáng tạo văn hóa.
 2. Thư viện trường học khuyến khích trẻ em, học sinh đọc sách, sử dụng thư viện và giáo dục năng lực tự học suốt đời.

 

 1. Thư viện trường học chủ động tiến hành thu thập và cung cấp tư liệu, đảm bảo quyền được học, quyền được biết của trẻ em, học sinh.
 2. Thư viện trường học tổ chức nên mang lưới kết hợp với các thư viện, cơ quan văn hóa khác và tiến hành phục vụ như là thư viện tổng hợp.
 3. Thư viện trường học, thông qua các hoạt động phục vụ, hoạt động trợ giúp của thư viện dành cho trẻ em, học sinh, giáo viên mà cống hiến cho cải cách giáo dục.

Chức năng

 1. Thư viện trường học xây dựng môi trường thân thiện với tài liệu phong phú và thuận lợi cho việc sử dụng tích cực của trẻ em, học sinh.
 2. Thư viện trường học hướng dẫn cách sử dụng thư viện và thông tin, tài liệu, giáo dục năng lực học tập chủ động.
 3. Thư viện trường học thúc đẩy giáo dục đọc sách, nuôi dưỡng nhân tính phong phú.
 4. Thư viện trường học cung cấp tài liệu, thông tin thích hợp và hướng đến làm phong phú việc học tập.
 5. Thư viện trường học cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho giáo dục và trợ giúp các hoạt động giáo dục của giáo viên.

Nhân viên

 1. Người đảm nhận thư viện trường học phải có kiến thức chuyên môn cao, có sự tự giác với tư cách là nhà giáo dục đồng thời làm tròn phận sự.
 2. Người đảm nhận thư viện trường học phải có quyền hạn và trách nhiệm trong tư cách là một người làm nghề chuyên môn và đảm đương việc vận hành nó.
 3. Người đảm nhận thư viện trường học phải nâng cao năng lực chuyên môn và nỗ lực học tập, nghiên cứu không ngừng.

Tài liệu

 1. Thư viện trường học có các tài liệu rộng rãi như tài liệu sách báo, tài liệu xuất bản định kì, tài liệu nghe nhìn, phần mềm…
 2. Thư viện trường học chuẩn bị tài liệu phong phú, cần thiết để đáp ứng nhu cầu đa dạng của trẻ em, học sinh và giáo viên.
 3. Thư viện trường học lựa chọn, thu thập tài liệu có chất lượng cao dựa trên tiêu chuẩn lựa chọn.

Cơ sở vật chất

 1. Thư viện trường học được thành lập với tư cách là cơ sở chuyên dụng ở nơi dễ sử dụng.
 2. Thư viện trường học đảm bảo có không gian, cơ sở vật chất các loại để đáp ứng hoạt động nghiên cứu, điều tra, đọc sách, nghe nhìn, thảo luận, chế tác…
 3. Thư viện trường học phải chuẩn bị môi trường thoải mái và có sức hấp dẫn.

Vận hành

 1. Thư viện trường học vận hành với sự hợp tác và ủng hộ của toàn trường.
 2. Thư viện trường học có vị trí với tư cách là tổ chức quan trọng trong vận hành trường học.
 3. Thư viện trường học nỗ lực hệ thống hóa để người dùng có thể sử dụng tất cả tài liệu, thông tin trong và ngoài trường.
 4. Thư viện trường học triển khai tích cực hoạt động phục vụ như cung cấp tài liệu, thông tin, cung cấp nơi đọc sách, học tập, trợ giúp người sử dụng.
 5. Thư viện trường học đảm bảo kinh phí đầy đủ, cần thiết cho việc đạt được mục đích của mình.
 6. Thư viện trường học sử dụng mạng lưới với các thư viện, cơ sở văn hóa khác để nỗ lực mở rộng, làm phong phú nguồn tài liệu, thông tin.
 7. Thư viện trường học sẽ mở rộng cửa cho địa phương trong trường hợp người dân địa phương có nguyện vọng, có biện pháp cần thiết về nhân lực kinh phí và có thể vận hành hiệu quả.

Nguyễn Quốc Vương dịch

Nguồn: https://www.j-sla.or.jp/material/sla/post-33.html

 


Cũ hơn Mới hơn