Bài tập dành cho thủ tướng “chạch”: Tăng thuế và an sinh xã hội


 

Báo Mainichi, một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản có riêng một phụ bản chuyên đề dành cho học sinh tiểu học gọi là Báo Mainichi dành cho học sinh tiểu học. Ở đây ngoài những nội dung về trường lớp, vui chơi còn có mục bình luận tin tức và diễn đàn để học sinh tiểu học Nhật bàn các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế…ở tầm…vĩ mô. Đọc khá thú vị. Dưới đây là một chủ đề cho các bạn công dân nhỏ tuổi đó bình luận.

Lần trước chúng ta đã đưa ra vấn đề thiếu điện, vấn đề từ giờ trở đi sẽ trở thành mối lo như là bài tập dành cho thủ tướng Noda Yoshihiko, người tự ví mình như con “chạch”.  Ngoài ra còn có bài tập nào nữa không nhỉ?

Thủ tướng Noda từ thời còn là bộ trưởng bộ tài chính đã chủ trương tăng thuế tiêu dùng và thuế thu nhập. Và rồi tháng 6 năm nay chính phủ đã đưa ra đề án “cải cách thống nhất thuế và an sinh xã hội” với cột trụ là tăng tỉ lệ đánh thuế tiêu dùng từ 5 % lên 10% trước năm 2015”.

An sinh xã hội là hệ thống ở đó khi người dân về già, mắc bệnh hay bị khuyết tật, mất việc và gặp khó khăn thì nhà nước và chính quyền tự trị địa phương sẽ trợ giúp bằng tiền hay dịch vụ làm cho cuộc sống của người dân ổn định. Tuy nhiên  sự già hóa dân số vẫn tiếp diễn, những chi phí an sinh xã hội như  tiền lương hưu, y tế, chăm sóc người già vẫn tăng lên trong khi kinh tế thì ốm yếu,  tiền thuế nộp cho các chính quyền địa phương hay nhà nước thì giảm sút. Hiện tại phần còn thiếu được bù đắp bằng tiền vay nhưng số tiến vay đó sẽ trở thành gánh nặng chất lên vai trẻ em – thế hệ kế tiếp sau này. Tuy nhiên số lượng trẻ em sinh ra thì ngày càng giảm. Do đó mà chính phủ quyết định sửa đổi cùng lúc cả an sinh xã hội và thuế.

Khó khăn của việc tăng thuế.

Tuy nhiên thời gian tăng thuế ban đầu được xác định là “15 năm” nhưng bị phản đối mạnh mẽ ngay trong Đảng dân chủ và nó chuyển thành cụm từ mập mờ “vào giữa những năm 2010”. Thêm nữa trước khi tăng thuế thì việc  nền kinh tế phải trở lại khỏe mạnh được coi là tiền đề vì thế việc thực thi sẽ vô cùng khó khăn.

Thủ tướng Noda dự định trong năm nay sẽ trình phương án này ra quốc hội. Đối với Noda, người  ngay trong cuộc bầu cử chọn đại biểu Đảng dân chủ cũng đã kêu gọi sửa đổi tài chính thì con đường cải cách thuế  cùng lúc với an sinh xã hội có thể coi là “sứ mệnh lớn nhất”.

Hãy viết thư cho thủ tướng

Các em hãy viết thư cho thủ tướng Noda Yoshihiko trình bày những việc các em mong đợi hay yêu cầu thủ tướng phải làm.

Địa chỉ  100-8051 (không cần ghi địa chỉ)

Bộ phận biên tập báo Mainichi tiểu học phụ trách “thư gửi thủ tướng Noda”.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Mainichi.