Văn hóa và xã hội Nhật Bản

Đọc sách cho trẻ em nghe

Đọc sách cho trẻ em nghe

Đọc sách cho trẻ nghe (yomikikase) là hành vi vừa cho trẻ nhỏ (chủ yếu là từ thời kì ấu nhi đến độ tuổi học tiểu học) xem sách (chủ...

10
Tháng 12 2019
0 bình luận
Thư viện trường học ở Nhật Bản và vai trò của nó đối với giáo dục

Thư viện trường học ở Nhật Bản và vai trò của nó đối với giáo dục

Nguyễn Quốc Vương  Dẫn Nhập Trong những năm gần đây, văn hóa đọc ở Việt Nam được chú ý trở lại ở cả phía nhà nước và người dân. Mối quan hệ...

10
Tháng 12 2019
0 bình luận
84 cuốn sách bán chạy thời Minh Trị (1868-1911)

84 cuốn sách bán chạy thời Minh Trị (1868-1911)

Dưới đây là danh sách thống kê các cuốn sách bán chạy dưới thời Minh Trị của Trung tâm xúc tiến tác giả Nhật Bản.Đọc danh sách này chúng ta...

06
Tháng 12 2019
0 bình luận
Tại sao du học sinh người Việt không đọc sách?

Tại sao du học sinh người Việt không đọc sách?

Xưa nay kêu than về chuyện người Việt ít đọc sách, người ta thường có hàm ý nói tới người Việt trong nước.Nghèo đói, chiến tranh, sự yếu kém về...

28
Tháng 11 2019
0 bình luận