Với cánh đồng


 Nguyễn Quốc Vương

 

Những lúc lòng buồn bã

Ta về với cánh đồng

Phút giây cỏ an ủi

Buồn tan thành hư không

 

Những lúc ta thất vọng

Hiểu ta còn cánh đồng

Sáo diều ru khúc nhạc

Dìu ta vượt bão dông

 

Buồn bã hay thất vọng

Ta còn có cánh đồng

Mất nơi thiêng liêng ấy

Ta thành người tay không.

Xuân 2003


Cũ hơn Mới hơn