Vô Đề

Nguyễn Quốc Vương 

Ngẫu nhiên gặp khói ngang đường
Nỗi buồn sâu kín dâng lên ngập lòng
Thế rồi khói lẫn bầu không
Một mình ngồi lại
Cánh đồng
Và mưa….

7/10/2012


Cũ hơn Mới hơn