Viết ở Kô-bê

Trăng sáng trên biển Kô-bê

Nỗi cô đơn dường như sâu thẳm

Quờ tay chỉ gặp

Sóng biển lạnh căm.

Nguyễn Quốc Vương

Cảng Kô-bê

10/2007