Trong thế giới ma quỷ


Nguyễn Quốc Vương

Trong thế giới ma quỷ

Hoa vẫn nở

Rượu thịt vẫn ngon

Phụ nữ vẫn đẹp xinh mê đắm

Nhưng…

Hoa chỉ nở trong vườn thượng uyển

Rượu thịt ê hề trong cung điện nguy nga

Phụ nữ thành trò mua vui cho bầy quỷ sứ

Và con người

Con người còng lưng bới rác

Nhặt miếng ăn

Tự hào sống đời hạnh phúc

12/09/2012
Cũ hơn Mới hơn