Trở lại phố phương


 Nguyễn Quốc Vương

Từ quê trở lại phố phường
Ngựa xe như nước đường đi vòng vèo
Ngẫm thương đất Việt mãi nghèo
Mấy nghìn năm vẫn
trèo leo
nhọc nhằn

16/2/2013

 


Cũ hơn Mới hơn