Trở lại phố phương


Nguyễn Quốc Vương


Từ quê trở lại phố phường
Ngựa xe như nước đường đi vòng vèo
Ngẫm thương đất Việt mãi nghèo
Mấy nghìn năm vẫn
trèo leo
nhọc nhằn

16/2/2013