Tình yêu và nỗi nhớ


Nguyễn Quốc Vương

 

Tình yêu và nỗi nhớ

Quan hệ thế nào?

 

Hỏi sao, sao mỉm cười

Hỏi đêm, đêm lặng im không nói

 

Nhớ em-người con gái tôi yêu

Dài quá 5 ngày chưa gặp mặt.

5/2012

Trích từ tập thơ "Tìm" (NXB Thế giới, 2019)


Cũ hơn Mới hơn