TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Nguyễn Quốc Vương


Tình yêu và nỗi nhớ

Quan hệ thế nào?

 

Hỏi sao, sao mỉm cười

Hỏi đêm, đêm lặng im không nói

 

Nhớ em-người con gái tôi yêu

Dài quá 5 ngày chưa gặp mặt.