THỞ DÀI

Nguyễn Quốc Vương 


Có thể tiếng thở dài của anh không cứu được thế giới này

Nhưng ít ra nó cũng ngăn anh hóa thân thành quỷ dữ

Thế giới phù hoa

Ngựa xe đông đảo

Áo mũ chen nhau

Quỷ dữ vuốt râu cười

……………….

Và anh

Thở dài buồn bã.

7/2012