Thế giới trong cơn ác mộng


Nguyễn Quốc Vương    

       

Ở đây đắm say đã chết

Chỉ còn lại những héo tàn

Cây cối, cỏ hoa ủ rũ

Lâu đài, thành quách phế hoang

Phật, tiên rên trong cũi sắt

Quỷ ma vác giáo đi tuần

Vạc dầu lửa ngùn ngụt cháy

Cú kêu, quạ đập cánh vang

Bạch Tuyết áo xiêm rách rưới

Bị gậy sống cảnh ăn mày

Hoàng tử còng lưng đào đất

Lần hồi đắp đổi lắt lay

Hươu nai lưu đày biệt tích

Núi rừng chỉ tiếng muỗi kêu

Suối nguồn thôi không róc rách

Mưa giông lệ đỏ tuôn trào

Đi mãi người đâu chẳng thấy

Chốn  nào cũng gặp quỷ ma

Cà sa chen với  áo giấy

Phố gần cũng tựa rừng xa.

Cô đơn hành trình xa lắc

Xích xiềng cắn xé đôi chân

Trăng lặn quỷ bầy gào rú

Đêm đen kinh hãi muôn phần.

Giật mình nồi kê chưa chín

Ngoài song ngày mới chưa sang

Thế giới trong cơn ác mộng

Tỉnh rồi không dứt hoang mang

22/5/2011