Thế giới loài chim


 

 

Có loài chim công ăn rồi lại múa,

Có loài chim vẹt nói láo suốt đời

Có loài chim cắt ăn cướp đánh hôi

Có loài chim chích lầm lũi tha mồi

Có loài chim sẻ đau đớn, đơn côi

Kìa em có thấy

Thế giới loài chim?

Nguyễn Quốc Vương

Hà Nội,  tháng 4 năm 2008