Thế giới


Nguyễn Quốc Vương

 

Đảo điên như thế giới này

Cường quyền làm thay tất cả.

 

Phù hoa như thế giới này

Ngựa xe tiệc tùng mũ áo

 

Rủi ro như thế giới này

Mạng người mỏng hơn tờ giấy

 

Buồn đau như thế giới này

Tiếng cười nhiều hơn tiếng nấc.

 

23/10/2011


Cũ hơn Mới hơn