Thơ — Tìm

NÚI SÔNG RỒI CÓ CHẾT KHÔNG?

NÚI SÔNG RỒI CÓ CHẾT KHÔNG?

Tôi đã dịch xong toàn bộ bài thơ, hay nói đúng ra là bài hát tiếng Nhật có chứa ba câu thơ ám ảnh một nhà báo. Tôi dịch và...

19
Tháng 4 2020
0 bình luận

Bài viết gần đây