Suy tư


 

Mỏng manh như chiếc lá

Cũng báo mùa đã sang

Trời trở cơn gió khẽ

Đổ mưa thu lá vàng

Một mình nơi lang thang

Thấu những đời cơ cực

Đắng cay nơi cõi thực

Khát cuộc đời mộng mơ

Chưa học hết chữ ngờ

Đường bằng còn vấp ngã

Giữa đường chuyện người lạ

Mà quặn lòng xót xa…

Hà Nội, 5/2003

Nguyễn Quốc Vương