Sau tiếng súng nổ


Nguyễn Quốc Vương

 

Sau tiếng súng nổ

Tiếng thân người đổ

Gọi thảm thiết: “mẹ ơi !”.

Máu

Và tiếng đạn rít

Điên cuồng.

 

Sau tiếng súng nổ

Những người lính đôi mươi

Già đi

Khắc khổ.

 

Trong rừng già tối đen.

Sau tiếng súng nổ cha cặm cụi viết

Những bài thơ chỉ viết cho mình

 

Sau tiếng súng nổ

Hòa bình không đến

Với những người lính

Đã cầm bút trước khi cầm súng.

 

18/6/2012