Phép Nhân

Nguyễn Quốc Vương

 

Gieo hạt lúa vàng vào đất

Được cả trăm hạt lúa vàng

Trăm hạt đem gieo vào đất

Được cả biển vàng mênh mang

 

Mẹ gieo một nắm hạt cải

Mà được cả vườn hoa vàng

Gọi về bầy chim và nắng

Nắng trải, chim đùa ríu ran

 

Mẹ  ơi! Phép màu nào nhỉ?

Bé hỏi, mẹ  tủm tỉm cười

“Những gì tay người gieo xuống

Đất sẽ thực hành phép nhân”

 

3/2004

trích từ tập thơ "Điều bí mật trong vườn", NXB Văn học, 2015