Nói với vua


 Nguyễn Quốc Vương

Này vua xuống đi
Ngai vàng ngồi mãi
Dân gian ta thán
Máu chảy nhiều rồi

Này vua thôi đi
Ăn chơi gì mãi
Ngân khố rỗng không
Xương phơi đầy bãi

Này vua tỉnh đi
Sao còn ngủ mãi.

Cảm tác khi đọc xong vài trang sách lịch sử
24/5/2011


Cũ hơn Mới hơn