MuốnTác giả: Nguyễn Quốc Vương

Muốn khóc
Nhưng trong thế giới đảo điên này
Ai sẽ xót thương?

Muốn rơi nước mắt
Nhưng ở thiên đường này
Ai sẽ bận tâm
Người người đều bận

Muốn cầm kiếm
Lại sợ
Mẹ buồn
Mẹ ơi!
27/9/2012


Cũ hơn Mới hơn