Mưa xuân


 

Mưa bụi len vào ngực áo

Cồn cào tiếng gọi làng quê

Nơi có mưa xuân nhè nhẹ

Giăng giăng kín cả lối về

Tay trần buông chùm hoa tím

Đường làng xoan đứng sóng đôi

Trong mưa tiếng chim gọi bạn

Thiết tha, cháy bỏng, bồi hồi

Mưa ơi! Mưa đừng rơi vội

Hoa buông chầm chậm mà thôi

Sợ xót xa lòng lữ khách

Đường xa xuân muộn mất rồi.

Nguyễn Quốc Vương

( Hà Nội xuân 2003)