Mưa rơi trong vườn


 

Nguyễn Quốc Vương

 

 

 Mưa rơi trong vườn

Lá cười sung sướng

 Mt biếc ngm tri

 Th nghìn viên ngc

 

 

Đất sôi lọc bọc

Bong bóng phập phồng

Chẳng sợ ướt lông

Chích chèo giỡn nước

 

nh ương, chu chuc

 Thích chí hát  bè

 C vườn lng nghe

 Ì, à…ì p

 

 

 

Mưa rơi lp đp

Bn nhc không li

 Giã bit bu tri

 Mưa v vi đt

 

 

 

Mm non tt bt

 Xòe bàn tay xinh

 Tri đt chuyn mình

 Vườn tràn nha sng

 1/ 2005


Trích từ tập thơ "Điều bí mật trong vườn", NXB Văn học, 2016