Mùa gặt


 Nguyễn Quốc Vương

 

Gom bao vạt nắng

Thành hạt lúa vàng

Mồ hôi đổ xuống

Nên mùa xốn xang

 

Mặt trời vừa dậy

He hé tia nhìn

Cả làng đã thức

Rộn rịp liềm quang

 

Sương chưa tan hết

Gió gọi sóng vàng

Chèo bẻo chang liệng

Cu gù râm ran

 

Nhấp nhô nón trắng

Rộn rã tiếng cười

Lúa về khắp ngõ

Sân nhà vàng rơi

 

Trông mưa trông nắng

Mùa gặt đã về

Rơm vàng chất đống

Trốn tìm mải mê

 

Mỏng manh làn khói

Thơm mùi rạ rơm

Bữa cơm mùa gặt

Bên thềm trăng lên

 

7/2002

 

 

 Trích từ tập thơ thiếu nhi “Điều bí mật trong vườn” (NXB Văn học, 2015)