Mộng Ước

 

Xưa Trang Tử mơ hóa bướm

Cụ Nguyễn ước được làm thông

Bậc thánh nhân, quân tử mộng ước cũng khó thành

Kể gì ta một gã lông bông

Nhưng có hề chi

Sinh ra làm người ai chẳng ước

Làm dế làm giun ai dám bảo rằng không hạnh phúc

Lúc buồn, vui được hát khúc riêng mình.

Nguyễn Quốc Vương

Trích từ tập thơ "Tìm", NXB Thế giới, 2018