Mây


Nguyễn Quốc Vương

 

Thuở mơ những trang cổ tích

Mây sà vào cửa thần tiên

 

Mục đồng ngả mình trên cỏ

Mây che bóng nắng dịu hiền

 

Rồi mây theo người ra phố

Sẻ chia cùng những khát khao

 

Những khi cô đơn, buồn bã

Nghĩ về mây trắng trên cao

 

7/2003


Cũ hơn Mới hơn