Mây


Thuở mơ những trang cổ tích

Mây sà vào cửa thần tiên

Mục đồng ngả mình trên cỏ

Mây che bóng nắng dịu hiền

Rồi mây theo người ra phố

Sẻ chia cùng những khát khao

Những khi cô đơn, buồn bã

Nghĩ về mây trắng trên cao

Nguyễn Quốc Vương

Trích từ tập thơ "Tìm", NXB Thế giới, 2018