Kì diệu


Nguyễn Quốc Vương

 

Gieo hạt lúa vàng vào đất

Được cả mùa vàng sân phơi

 

Từ một ô cửa rất nhỏ

Mở ra bát ngát bầu trời

 

Bà bảo trăng tròn cao lắm

Ao nhà lóng lánh trăng rơi.

 

8/2003


Cũ hơn Mới hơn