Khu vườn


 Nguyễn Quốc Vương

Bây giờ
Họa mi bay đâu hết
Chỉ còn lũ vẹt hót vang

Đứng trước khu vườn
Câm lặng
Khó tin sự thật phũ phàng

12/7/2013