Kabuto (thơ thiếu nhi Nhật Bản)


Tác giả: Uchibori Shuji

Kabuto tối bay vào
Kuwagata cũng liệng chao lại gần.
“Vù vù” đập cánh bao lần
Vẫn bị em tóm cho ngay vào lồng
Nhưng rồi chúng trốn mất không
Em buồn bã bọ sổ lồng lại vui.

Nguyễn Quốc Vương dịch.

かぶと

(うちぼり しゅうじ)
よる かぶとが とんできた。
くわがたが とんできた。
うちの なかへ ガサッ! ゴトン
と、とんできた。
そのかぶとを つかまえた。
むしかごに いれといたら
にげちゃった。

かぶとは うれしかっただろうな。
ぼくは かなしかった。

Cũ hơn Mới hơn