Hỏi em


 Nguyễn Quốc Vương

Cuộc đời giống như sân khấu và mỗi người phải đóng nhiều vai

-Shakespeare-

 

Thế gian  thành màn kịch

Anh nên sắm vai gì?

Vua quan hay lính tráng

Sắm vai nào hay hơn?

 

Vua quan phải biết ác

Lính tráng chớ nghĩ nhiều

Hai điều anh không thể

Làm thế nào em ơi!

 

Nhật Bản ngày 4 tháng 5 năm 2008