Hỏi


Nguyễn Quốc Vương

Bông hoa áo đỏ

Chiếc lá áo xanh

Thế còn cơn gió

Áo gì hả anh?

2009