Hoài niệm

Sao con mãi nao lòng

Khi khói vờn mái rạ

Xạc xào lùa trên lá

Cơn gió bấc cuối chiều

 

Ngõ cũ chửa xanh rêu

Con trở về trượt ngã

Có cái gì rất lạ

Nghèn nghẹn chẳng thành lời

 

Chớp mắt thời gian trôi

Tuổi thơ giờ như khói

Cuộc đời như dấu hỏi

Tóc mẹ giờ màu sương

 

Chân dẫm bụi bao đường

Vẫn nao lòng chốn cũ

Trở về cùng giấc ngủ

Mái tranh nghèo chiều mưa

 

5-2003

Nguyễn Quốc Vương