Giữa đường gặp mưa


Mưa rơi làm ta lạnh

Gió thổi khiến ta sầu

Áo dày không thấy ấm

Rượu vào chỉ thấy đau.

22-6-2012


Cũ hơn Mới hơn