Đọc “Thề non nước”


Nguyễn Quốc Vương

“Em ạ xứ Đoài mây trắng lắm”
Đâu ngờ chớp mắt đã đổi thay
Giang sơn giờ hóa nỗi này
Đọc “Thề non nước” càng cay đắng lòng

Xứ Đoài
20/1/2013


Cũ hơn Mới hơn