Điều bí mật trong vườn

Nguyễn Quốc Vương

 

Chỉ một mình em biết

Anh có cho cả kẹo

Em cũng chả nói đâu

 

Bí mật của giàn trầu

Mùa nào cũng xanh lá

Buồng cau thì nặng quả

Khóm hồng ngan ngát hương

 

Chim đến rộn góc vườn

Gió đàn cho lá hát

Rù rì đàn ong mật

Trên giàn hoa mướp hương

 

Điều bí mật trong vườn

Anh làm sao biết được

Em hàng ngày tưới nước

Nhổ cỏ và bắt sâu

 

Những điều bí mật ấy

Anh chẳng biết được đâu.

 

 Trích từ tập thơ "Điều bí mật trong vườn" (NXB Văn học, 2015)