Đêm yên tĩnh


 Nguyễn Quốc Vương


Đêm như mực, trăng sao đi đâu hết

Đom đóm gọi bầy, dế hát ri ri

Trong bóng tối một mình ta im lặng

Nghe ngoài song tiếng gió thổi thầm thì.

2/7/2012

Cũ hơn Mới hơn