Đêm

Đêm lặng yên như đôi mắt em nhìn
Sáng lấp lánh 
Và sâu thăm thẳm.

Chỉ khác
Bầu trời tha hương


14/8/2014

Trích từ tập thơ "Tìm" (NXB Thế giới, 2019)


Cũ hơn