Chùm thơ thăm Yên Tử (23/2/2014)
Con đường giải thoát

 

Con đường giải thoát phải là đây?
Gập gềnh nghìn bậc dẫn vào mây

Chúng sinh cúi mặt lần từng bước

Bỏ xa cõi tục kiếp đọa đày

Sợ

“Nhẹ khỏe” trên núi mất năm nghìn

Ra chỗ bụi cây đứng im lìm

Kiếm tiền thật dễ như nhai kẹo

Chỉ khổ người đi sợ đứng ..tim!

Gửi một cô gái lạ

Đừng chen anh nữa em ơi

Có xô mạnh nữa cũng thế thôi

Đường lên với Phật cần từ tốn

Em thế làm anh nghĩ tới Đời

Đạo tặc

Đạo tặc bây giờ thật gớm thay

Đường lên với Phật vẫn ra tay

Khư khư giữ ví  phòng trộm cướp

Sểnh một chút thôi khóc tiếng Tày

Lễ Phật

Lễ Phật không ai chịu xếp hàng

Đến đây mà vẫn giữ lòng tham

Khấn vái bao nhiêu thì vẫn thế

Phật đâu cứu vớt kẻ gian tham

Cáp treo

Đắc đạo xưa nay không đường tắt

Người người chen chúc đợi cáp treo

Giác ngộ đâu tính bằng nhanh chậm

Mà sao ai cũng muốn đi vèo

Chùa Đồng

Chùa Đồng, chùa Đồng…ới chùa Đồng!

Trèo lên, trèo mãi vẫn mênh mông

Trời mưa như trút đường như mỡ

Hai chiều lên xuống khách vẫn đông

Trèo lên một nửa ta mệt quá

Tìm tảng đá to đánh giấc nồng.
Chu Văn An

Vua yêu nịnh thần không dám chém

Mũ áo bây giờ nặng nghìn cân

Rũ bụi trở về rừng dạy học

Nước non lưu luyến tận hai lần

(viết tại đền thờ Chu Văn An, Chí Linh, Hải Dương)

 

Nguyễn Quốc Vương


Trích từ tập thơ "Tìm" (NXB Thế giới, 2019)