Chủ nhật ngày mưa

Mưa rơi như bụi trần

Thế gian sầu ủ rũ

Đường dài lạnh đôi chân

Tìm người người chẳng thấy

Chạm mặt toàn quỷ ma

Mặt trời xưa đã lặn

Trong bóng mưa nhạt nhòa

(Chủ nhật ngày mưa 5/2/2012)

Cũ hơn Mới hơn