Chân lý

Chân lý ở cuộc đời

Dòng sông nào cũng chảy

Thế nên dù nhỏ mấy cũng gọi là dòng sông

Cũng có thứ lớn hơn

Như hồ, ao, đầm nước

Nhưng không thành sông được

Bởi tự đóng khung mình

Bông hoa nở xinh xinh

Chú chim say sưa hót

Có thể là như vậy

Chân lý ở cuộc đời

Nếu đêm đen lạc bước em ơi

Giữ lấy niềm tin em sẽ thấy

Phía đằng đông chân lý xé mây

Đột ngột hiện ra chói sáng.

Nguyễn Quốc Vương

30/8/2011