Cay đắng

Bực

Muốn đập nát tan mọi thứ quanh mình

Dẫu thế

Cũng chẳng ích gì

Im lặng

Buồn

Cay đắng chảy vào trong.

 

Nguyễn Quốc Vương 14/5/2011